Öteki-Siz Toplum: Farklı Boyutlarıyla Tektipleştirme

Haber Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

 

 

ÖTEKİ-SİZ TOPLUM

F a r k l ı  B o y u t l a r ı y l a  T e k t i p l e ş t i r m e

Fakülte koridorlarından, meslek hayatına doğru yelken açmış dört yıllık dalgalı yolculukta, iddia ve ideallere sahip arkadaşlarımıza pusula olması için çeşitli etkinlikler organize eden Fikir Akademisi ve Genç Hukukçular Kulübü olarak, özgür ve özgün biçimde düşüncelerin serdedileceği ve de farklı görüşler göz ardı edilmeksizin fikir teatisinin gerçekleştirileceği bir konferans düzenliyoruz.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana farklı inanç, görüş, etnik köken, cinsiyet... vs. gibi olguların tektipleştirilmeye çalışıldığı ülkemizde, kimsenin "öteki" haline getirilmediği bir toplum düzeni isteyen öğrenciler olarak, örselenmiş kimlikleri konuşacağız.

Meydana getirdiği tedai itibariyle, demokratik düsturların ve evrensel hukukî değerlerin savunuculuğunu üstlenmesi gereken bir kurum olmasına karşın, İÜHF, maalesef zulümlere minare kılıfı uyduran konumda sukut etmiştir. Hukuk Fakültesinin en büyük amfisinde, tarihsel süreç içerisinde yaşanmış mezalime matuf teşhis ve tespitlerin yanı sıra, reçete de sunulmaya çalışılacak; yani yaraya dökülen kolonyanın ardından, çözüm içeren merhemin de sürülmesi temel gayemiz.

Bu çerçevede;

ModeratörProf. Dr. Abdürrahim Karslı
KonuşmacılarProf. Dr. Numan Kurtulmuş, 
Prof. Dr. Mehmet Bekâroğlu, Doç. Dr. Ferhat Kentel, Av. Safa Mürsel, Tarık Tufan


..bizlerle olacak.

Zulüm görmesine rağmen boyun eğmemiş ve aidiyetlerini müdafaa etmekten imtina etmemiş kimlik ve figürler üzerine fikir sahibi olmak istiyorsanız, 20 Nisan cuma günü saat 14:00'te, İÜHF Amfi 1'deyiz.

Görüşmek üzere...
 

http://www.facebook.com/events/280626008688124/ 

 

 

Yazar Hakkında

Haber Editörü

Online dergiler Online dergiler