Modernleşme, İslam ve Kapitalizm

Haber Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

KONFERANS:

MODERNLEŞME, İSLAM VE KAPİTALİZM

Dindar kesimin çuvaldızı bırakıp, iğneyi eline alamadığı konuyu konuşuyoruz: İslam ve liberalizm ilişkisi.

"Dünya öyle bir meta değil ki nizâya değsin." suflesine rağmen 'beyaz'laşan ve sekülerleşmeyle ritim tutturan İslâmi camianın aşil topuğunu kadraja alacağız:

Ahlaki kapitalizm mümkün mü? Son on yıllık süreçte neler değişti? Kıt kaynaklarla karşılanmaya çalışılan sınırsız ihtiyaçlar mı, ihtiraslar mı? "Müselman her şeyin en iyisine lâyıktır" koduyla te'vil edilen tüketim olgusu, akaide ne kadar uygun? Modernleşmenin kartopu ile başlayıp çığa dönüşen ‘daha’ belirteci, insanoğlundan neler götürdü? "O’nu bulan neyi kaybeder, O’nu kaybeden neyi bulur"? 

Eski mücahitlerin müteahhit olmasına atıf yapan yıkıcı tenkitlerle konuşmak yerine; yaraya tuzlukla koşmadan, sığ retoriklere sığınmadan mutedil ve yapıcı üslupla mevzunun tartışılacağı toplantımızda;

Mustafa Akyol [Yazar / Siyaset Bilimcisi]
Selahattin Yusuf [Şair ve Yazar]
Mevlana İdris [Yazar / Hukukçu]
Mehmet Kaplan [Yakın Tarih Uzmanı / Edebiyatçı]

…bizlerle olacak. 

Fikirden önce bilgi sahibi olmak istiyorsanız, 5 Nisan cuma günü saat 14:30'da, İÜ Beyazıt Kampüsü İktisat M1'deyiz.

Görüşmek üzere.. 

Not: Program, İstanbul Üniversitesi dışından katılıma açık; sadece ad-soyadı içeren bir iletinin sdogrul[at]live.com'a gönderilmesi kâfi.

Yazar Hakkında

Haber Editörü

Online dergiler Online dergiler