Neden Pazartesi?

Kültür-Sanat Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

 

ÇARŞAMBA: Farsça'dan, çehar-şenbe (dördüncü gün).

 

PERŞEMBE: Farsça'dan "penc-şenbih" (beşinci-gün) anlamında.Kelime bozularak alınmış.

CUMA: Arapça'dan haftanın altıncı günü.

(Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK Yayınları,1965,Ankara);

Arapça'dan cem'den, cum'a ;toplantı,toplanmadan.)

CUMARTESİ: Arapça cum'a ile Türkçe irte'den cuma-irtesi.

(Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995)

 

PAZAR: Farsça "bâzâr" kelimesinden. Bâzâr; alışveriş yeri, yiyecek satış yeri. Bu addan anlam değişmesiyle, haftanın günlerinden birinin adı olmuş. 
(Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995) 


 Ay adlarının kaynağı: 
 

OCAK: Eski Türkçe'den od(ateş)dan odak/ocak (ateş olan yer ateşlik)

ŞUBAT: Süryanice'den, şabat/şobat.

Süryani dilinden, yılın ikinci ayı, ki yirmi sekiz (artık yıllarda yirmi dokuz) gün.

 

MART: Latince'den yılın üçüncü ayı

Latince'den Mars(savaş tanrısı)tan martius (Mars'la ilgili olan,Mars ayı)

NİSAN: Süryanice'den, nisanna (kökeni Akad.  nisannus)dan
Süryanice'den yılının döndürcü ayı.

 MAYIS: Latince'den, yılın beşinci ayı.

Latince'den, maius (magnus/büyük, maior/daha büyük, maius)tan mayıs

 

HAZİRAN: Süryanice'den hazaran/hazuran (sıcak, hazıran)dan haziran

 

TEMMUZ: Sümerce'den dummuzi'den, İbranice'de tammuz (efendi, bey anlamında) 

AĞUSTOS: Latince'den augustos (Roma İmparatoru Agustos'un adından) tan ağustos

Latince'den, yılın otuz bir gün süren sekizinci ayı

 

EYLÜL: Süryahice'den, aylul (eylül)dan, eylül (üzüm ayı). Hint-Avrupa dillerinde "eylül" ayının karşılığı yedi sayısıdır

Yılın dokuzuncu ayı olup, otuz gün sürer 

EKİM: Türkçe, tarlaların ekildiği ay
 

KASIM: Arapça'dan ayıran, bölen, kısımlayan anlamında
 

ARALIK: Türkçe, iki şey arasındaki boşluk

Online dergiler Online dergiler