Derinlikleriyle İnsan-ı Münevver | Nermin Uyan

İskele Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

DERiNLiKLERiYLE iNSAN-I MüNEVVER

Osmanlı İmparatorluğunun çağ açıp çağ kapatan hükümdarıdır o. Efendimizin(s.a.v) “İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o askerler ki ne güzel askerlerdir.” hadis-i şerifiyle müjdelenen büyük zat! Evet… Devrin en büyük ulemalarından Fatih Sultan Mehmet Han.

Sultan Mehmet 30 Mart 1432’de Edirne’de doğmuştur. Babası VI. Osmanlı padişahı II. Murad, annesi Hüma Hatun’dur. Şüphesiz ki bu muhterem insanın yetiştirilmesinde ailesinin payı büyüktür. Hüma Hatun oğlunun ruhunu tıpkı bir nakış gibi işlemiştir. Daha karnında taşımaya başladığı andan itibaren yere abdestsiz basmamış, besmelesiz emzirmemiştir. Yani bu büyük imparator eşsiz bir manevi ruhla büyümüştür. Eğitimine de hassasiyet gösterilmiş, devrin en büyük âlimleri tarafından yetiştirilmesi sağlanmıştır.

Fatih Sultan Mehmet dini ilimlerin yanı sıra tarih, coğrafya, matematik, astronomi ve edebiyata da ehemmiyet göstermiştir. Kendisine bu konularda ders verecek hocalar tayin etmiştir. Mesela, şehzadeliği sırasında İtalyan bilim adamlarından Roma tarihini öğrenmek için ders almıştır. 

Edebiyata olan ilgisiyle de başarılı eserler ortaya çıkararak ‘Avni’ mahlasıyla yazmış olduğu şiirler, Türk şiirinin en güzel örneklerinden sayılır. Fatih Sultan Mehmet saltanatı süresince bu konuyla yakinen ilgilenmiştir: Mahiyetindeki 185 şairden 30’unu maaşa bağlamıştır.

İlgilendiği tüm konularda başarı gösteren üstün deha Fatih, birçok yabancı dili de anadili gibi öğrenmiştir. Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca, Slavca ve Latinceyi çok iyi konuştuğu rivayet edilir.

Kısacası Fatih Sultan Mehmet ilme ve ilmî çalışmalara son derece saygılı olup, onlarla görüşmeye büyük ehemmiyet göstermiş ve onları desteklemiştir. Bunun en güzel örneği ise ünlü matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını sağlamış olmasıdır.

Devlet yönetimde de adını dünya tarihine büyük harflerle yazdırmıştır. Her şeyden önce muhakeme gücü yüksek, azimli, kararlı ve kudretli bir devlet adamıydı.”Ya ben İstanbul’u alırım, ya İstanbul beni alır!”dedi ve tarih derslerinde anlatıldığında masal gibi dinlediğimiz o büyük kutlu fethi 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşmiştir. Bu fetihle birlikte Efendimizin(s.a.v) övgüsüne mazhar olmuştur. Bu büyük zaferin etkisi tüm dünyaya yayılmış, ortaçağ kapanıp yeniçağ açılmıştır.1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu ortadan kaldırılmıştır. Otuz yıllık saltanatı süresincede; 25 askerî harekâtâ bizzat katılmış ve iki imparatorluk, dört krallık, on bir prensliği kendisine bağlamıştır. 

600 yıl boyunca diğer atalarımız gibi Fatih Sultan Mehmet Han’da gaza ve cihad için savaşmış; İslam sancağı altında ülkesini korumaya ve yaşatmaya çalışmıştır.

Osmanlıyı Osmanlı yapan padişahların akla gelen ilk mimarlarındandır. Aradan yaklaşık 500-600 yıl geçmesine rağmen adını minnetle andığımız bize dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’u armağan eden büyük mütefekkire ve tabiî ki tüm atalarımıza gereken değeri ve saygıyı göstermeliyiz. Çünkü kim inkâr ederse etsin bizim özümüz Osmanlıdır!

Nermin Uyan

Paylaş


     Nermin Uyan'ın Eski Yazıları 

Yazar Hakkında

İskele Editörü

Online dergiler Online dergiler