Demokrasiye Ramak Kala / 1 - Aysel Serpil Görgün | Makaleler - Mart 2011

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

DEMOKRASİYE RAMAK KALA - 1

Adalet şüphesiz ki devletin gerçekleştirmekle mükellef olduğu en önemli mefhumlardan biri.

Ancak toplumumuza baktığımız zaman herkesin adalet düzeniyle, mevcut kanunlarla veya hiçbiriyle olmasa da en azından yasanın uygulayıcılarıyla bir problemi olduğunu görüyoruz. Peki adaleti sağlamaya yönelik tek sorun iktidar sahiplerinin bu alandan rant sağlama çabası sonucu yargının siyasallaşması mı? 

Bu sorunun niteliği ve çözülemezliği gereği geçmişe dayandığı dolayısıyla da bunca sorumluluğun bir partiye yahut bir kesime dayandırılamayacağı; aslında ne yazık ki bu kadar basit ve sabun köpüğü kıvamında olamayacağı inancındayım.

Henüz yüz yılını doldurmamış ve o ana kadar ait olduğu geleneği yıkarak yepyeni bir yapılanmayla meydana gelmiş bir devlet için yargının misyonunun farklı olacağı yadsınamaz. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulum aşamasında [Bu aşama çağdaşlıkla rötuşlanmış bir ideolojinin hayata geçirilmesi sürecini kapsamaktadır] yargının yeri ve yaptırımı ne olmuştur? 

Biliyoruz ki sosyal bilimlerde de fen bilimleri kadar net olmasa da bazı şartların bazı sonuçları doğuracağı açıktır. Ancak bu sonuçların toplumsal uzlaşmayla eriyip benimsenmesi halkın tabanının bu yıkımla kurulmaya çalışılan ideolojiye verdiği reaksiyonla belirlenecektir.

Kimse mantık dizgisinin getirisi olarak öyle bir anda tam bir demokrasinin gerçekleşmesini bekleyemez.

Bu dünya tarihinde hem kaos ortamından düzene geçişlerde böyle olmuş hem de özellikle İslam etkisinin arındırılması işleminde bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu nedenledir ki bu yapıyı kuranları demokratik değillerdi şeklinde yaftalayarak başarısız olarak nitelendirmek elbette ki doğru olmayacaktır.

Ancak devletin birey için var olduğu düşüncesinin gereği olarak kimsenin yeni kurulan devletin demokratik unsurlara dayandığı, hatta demokrasiyi temel aldığı gerçeğiyle de avutulmaması gerektiği inancındayım.

Hadi diyelim bu geleneğin milenyum yıllarındaki temsilcilerinin iddia ettiği üzere Türkiye'nin kendine has şartları o zamanlar böyle olmasını gerektiriyordu.

O zaman demokrasi ilkesine bu denli sahip çıkışınızı; öyle olmadığı halde bu yapılanmayı demokrasiye dayandırmanızı; parti-devlet, ordu-devlet mitlerini benimsemenizi; parti içi demokrasiye açıkça vurulan darbeler dolayısıyla samimi bulamıyorum. 

Cumhuriyetin kurulumunu neden demokratik olarak nitelendiremeyiz ?

12 yıllık temel eğitim ve üniversitelerimizin birinci sınıflarında yer alan İnkılap Tarihi dersleri çerçevesinde ve tabi bu çerçevede yararlandığınız kaynakları baz alarak en nihayetinde sorgulamayarak çok kolay olarak nitelendirirsiniz.

- Devam Edecek -

Aysel Serpil Görgün

Paylaş


     Aysel Serpil Görgün’ün Eski Yazıları

Online dergiler Online dergiler