Demokrasi ve Özgürlük - Aysel Serpil Görgün | Makaleler - Ocak 2011

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK

Toplum kavramı vücut bulduğundan beri siyaset felsefesinin yoğunlaştığı konuların başında birey- devlet ekseninde egemenlik ve özgürlük gelir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda genel anlamda yaşam standardının asgari düzeye ulaşması, teknolojinin hızla gelişmesi ve bunun getirisi olarak insanların büyük oranda hizmet sektöründe istihdam edilmesi, devletler arasındaki boy ölçümlerinin ekonomik sahada yapılması ve yine teknolojinin belki de en büyük yansıması eşzamanlılık ile küreselleştik. 

Küreselleşme ile keskin ideolojiler bir bakıma imha oldu ya da yumuşayarak benzeşti. İdeolojik olarak keskin bir aidiyet ortadan kaltı. Egemenler politikalarını sorunlar üzerinden güttüler ve bunu da halktan aldıkları erki halkın en geniş anlamda faydasını gözeterek daha makul bir ifadeyle de halkın faydasına kullandıklarını ileri sürerek yaptılar.

'Daha iyisinin icadına kadar en iyisi bu' diye adlandırılan demokrasiyle de insan üzerine temellendirilen hiçbir sistemde gerçekleşemeyeceği gibi %100 bir memnuniyet sağlanamadı. Özgürlük savaşçısı liberteryan ruhlu insanların yanında egemenliği daha iyi kullanacaklarını(!) veya kendileri için kullanmayacaklarını ileri süren diğer grupların mağduriyeti bazı yönetimlerde az bazı sandık çoğunluğunun totaliterlik ilan ettiği yönetimlerde çok da olsa hep vardı. En nihayetinde bisikleti en son alan şehir dışına çıkmasa da bisikleti evine götürecekti. 

İşte bunun için bugünlerde ''içki yasağı''nı konuşuyoruz, demiyorum. Özgürlüğün haktan çok sorumluluk ihtiva ettiğine inanan biri olarak sınırlandırmaların gerekliliğini yadsıyamayacak bilinçteyim. Ancak sosyal hayatı düzenleyen her hüküm bir mantık dizgisi içinde ve tabanın düşüncesi, arzusu paralelinde olmalı.

Hele ki gençleri korumaya yönelik çıkarılan bir yönetmelikte kır düğünlerinde, açılışlarda, resitallerde içkiyi yasaklamak gerçekten pek samimi gelmiyor. Ben mesele Ayvalık'ta bir restaurantta rakısız balık yemek isteyecek fazla insan tanımadım. 24 yaşın altındaki gençlerin bulunma ihtimali yüksek yerler deyince bir Rock'n Coke gelir ki aklımıza lisenin bahar şenliklerine meyve suyu kutularında votkalar sokan bir nesil düşünüldüğünde ''içkisiz'' olması ne ve namümkündür. 

Onun içindir ki her şey alkol ve üreme eyleminden ibaret değildir ama bazı şeyler ilişkili olabilir. Bu medeniyet göstergesi de değildir elbet ancak tercih meselesidir. 

Mevcut 'sınırlandırmalar' için Amerika'yı örnek gösteren yetkililere İndiana'da fazla kişi öpenlerin bıyık bırakmasının yasak olduğunu hatırlatır, saygılarımı sunarım.

Aysel Serpil Gorgun

Paylaş


     Aysel Serpil Görgün’ün Eski Yazıları

 

Online dergiler Online dergiler