Yumurta Kapıya Dayandı | Manşet

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

RAFADAN SOLCULAR

İndirdikleri afişleri, işgal ettikleri panoları, bastıkları konferansları, engelledikleri etkinlikleri ve çıkardıkları kavgaları “Faşizme geçit yok!” mottosuyla ajite etseler de örgütlü azınlıkların örgütsüz çoğunluğa hükmetmesi prensibinin faşizan boyutu, keyfiyet aleyhine kemmiyet köpürtüsü meydana getiriyor.

Kişisel komplekslerini kronik muhalifliğin konforlu koltuklarında konumlandıran bu koğuş ağaları, tahammülsüzlüklerini fikirlere değil; fiziki güçlerine dayandırıp tahakküm ediyorlar.

Düşünsel bir düstura dayanmaksızın, karşıt düşünceye saldıran güdük ve çarpık tavırözgürlükçü ve eşitlikçi karakterle uyuşmaz.

Fikrini ifade eden bir kimseye eleştiriler yöneltip onu sorularla sıkıştırmak, açmaza sürükleyip mat etmek, güçle değil sözle yıldırmak mümkünken; kötürüm zekâlı birkaç polisin köteği, sığ sloganlara sığınmayı meşrulaştırmaz. -devamını oku-


ÇİÇEK ÇOCUKLAR

AKa Partisi, ''iktidar olma'' kapasitesini çoktan yitirmiştir. Bu olaylar da açıkça bunu göstermektedir. Emrindeki Polis'e sahip çıkamayan bir Hükûmetin ülke yönetme iktidarına sahip olduğunu kim söyleyebilir? Böcek ilaçlar gibi(tabir için Leman'a sonsuz teşekkürler) öğrencileri biber gazına maruz bırakmak, İktidarın hukuksuzluğunun(kanuni olabilir, ama bu durum hukuksuzdur) hava moleküllerindeki tezahürü gibidir. Öğrencilerin de Polise tepki gösterdiğini ve bu durumun Polisin güç kullanmasının meşruluğunu sağladığını söylemeyin. Öğrenciler ''meşru müdafaa'' haklarını kullanmıştır sadece.

Sonuç olarak, Türkiye'yi ''muasır medeniyetler düzeyine çıkarma'' görev ve bilinciyle hareket eden SON UMUDUMUZ ''öğrenci topluluğunun'' sindirilmeye çalışıldığını ve bu duruma hiçbir kesimin göz yummaması gerektiğini düşünüyorum. -devamını oku-

Online dergiler Online dergiler