Herkesin Bir Fiyatı Var Mıdır? - Mehmet Kaplan | Makaleler - Ağustos 2010

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

HERKESİN BİR FİYATI VAR MIDIR?

Sohbetlerimiz esnasında kimi zaman şöyle bir söz kullanırız:

Herkesin satın alınacağı bir fiyat mutlaka vardır.

Ya da:

Kendimizden çok emin bir şekilde;

“Herkesin bir bedeli muhakkak bulunur!” deyiveririz.

Bu iddia ne derece doğrudur?

Veya

Doğru mudur?

Gerçekten de;

Herkes, bir bedel karşılığı satın alınabilir mi?

Satın alınamayacak değerde kıymetli ve de haysiyetli insanlar hiç mi kalmadı?

İnsanlar

Ve hatta

İnsanlık bu kadar mı ucuzladı?!

***

Şu şekilde bir cümle daha ortalıkta dolaşıp duruyor:

Mezarlıklar; vazgeçilmez zannedilen insanların, mezarları ile doludur.

Bu söz:

Bu ifade; açılımı ile şu anlamda olsa gerek:

Her kişi fani olup ölümlüdür.

Ve de;

Mezarlıkların hepsinde bulunan kabir sahipleri vazgeçilebilir kişilerdir!

***

Ne yazık!

Tamamen maddeci olmuşuz.

Hiç;

İnsanlar bir bedel karşılığı alınabilir mi?

Hiç;

İnsan kendi nevine karşı böyle umursamaz bedeller ölçüp herkesi mezarlıkları dolduran varlıklar olarak görür mü?

Avrupalılar görebilir.

Maddî ve kapitalist bir değer biçmeye onlar bir şekilde girişebilirler.

Bize göre:

Söz gelimi Mevlânâ hazretleri veya Fatih Sultan Mehmet veya sizin-benim; bazı dostlarımıza kimse fiyat biçemez.

Ve:

Onlar bırakın mezarlıklara; hiçbir kabre sığmazlar.

Çünkü Onlar;

Başımızın tacıdırlar ve her zaman başımızın üzerinde ve yüreklerimizde yaşarlar.

Girdikleri veya girecekleri hiçbir toprak onlardan daha değerli olamaz!

Onlar;

Hiçbir toprak parçasına sığmazlar!

Onlara kimse bu hastalıklı çağımızda bir bedel biçmeye kalkmasın!

Bu büyüklerimiz ancak yüreklerimize sığarlar!

Bundan olsa gerek, atalarımız:

Sözlerimize dikkat etmemiz gerektiğini nazarlarımıza vererek;

İki dinle, bir söyle demişlerdir.

Mehmet Kaplan

Paylaş


 

     Mehmet Kaplan’ın Eski Yazıları

Online dergiler Online dergiler