Kocandır Döver De Sever De | Aynur Erden

İskele Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

KOCANDIR DÖVER DE SEVER DE

İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Kocandır, Döver De Sever De': Türkiye'de Aile İçi Şiddet ve Korumaya Erişim" başlıklı bir rapor yayınladı. 4 Mayıs 2011 de yayınlanan bu rapor neticesinde, Türkiye'de, tecavüzden, bıçaklamaya, hamileyken karın bölgesine tekmeden, köpek ve başka hayvanlarla bir odaya kapatmaya kadar şiddetin çok çeşitli yönlerine maruz kalan kadın ve kız çocukların, yasadaki eksiklikler ve uygulamadaki sorunlar nedeniyle, hayat kurtaran koruma tedbirlerinden faydalanamadığı tespit edildi.

Gauri Van Gulik, Emma Sinclair-Webb ve Mor Çatı’dan avukat Esra Erbaş’ın sunduğu rapor oluşturulurken Türkiye’nin dört bir yanından yaşları 14-65 arasında değişen şiddet mağdurlarıyla yapılan görüşmeler arasında S. T. İle yapılan görüşme, Türkiye’de kadınların maruz kaldığı şiddetiaçıkça gözler önüne seriyor:

S.T., 22 yaşında beşinci çocuğuna hamile, Diyarbakır’da doğmuş. Babası öldüğünde ise İzmir’de bir devlet yurduna yerleştirilmiş.

2000 yılında, 12 yaşındayken ailesi S.T. ‘yi görücü usulüyle evlendirmiş. İstememesine rağmen kocası S.T.’yi Diyarbakır’a geri götürmüş ve evliliğinin ilk yıllarında daha ilk çocuğuna hamileyken karnını tekmeleyerek onu damdan atmış. Bebek kurtulmuş fakat S.T. bebeğin beyninde hasar oluştuğunu beyan etmiş. Kocası tarafından şiddet görmeye devam ederken nihayet 2008 yılında, kocası kafatasını ve kolunu kırdıktan sonra, polise gitmiş. Polis kocasını karakola getirip ikisine de yemek yedirdikten sonra S.T.’ye “Biz kocanla konuştuk, bir problem yok, yine berabersiniz” diyerek eve yollamış ve S.T. ikinci defa kocasının başına taşla vurması nedeniyle karakola gittiğinde polisler kocasına geri dönmesini söylemişler.2009 yılına gelindiğinde kocası S.T.’yi bir odada kilit altında tutuyor ve her gün dövüyormuş. Kaçıp da polise üçüncü kez gittiğinde, polis kocasını çağırmış ve kocasının özür dilemesinin üzerine polis ikisini tekrar eve göndermiş. 2010 yılında bir gece kocası arkadaşlarıyla eve gelip de S. T’yi onlara “ikram etmeye” kalkıştığında S. T. Kaçmak için çatıdan atlayıp dördüncü kez polise gitmiş. Kocası S.T’nin yalan söylediğini iddia edince polisler adama inanarak S.T.’ye “Kocanla git ve onunla kal” demişler.

Ve sonunda S.T. Gizlice aile mahkemesine gitmiş; ancak korktuğu için resmi şikâyette bulunamayacağını savcıya beyan etmesi üzerine Mahkeme tarafından re’sen koruma kararı çıkartılmış. Bu karar, S.T’nin kocasına evden uzaklaşma ve geri durma tedbiri koyarak nafaka ödemesini hükmetmesine rağmen kocası ne evden ayrılmış ne de nafaka ödemiş hatta S.T. mahkeme kararıyla iki ay bir gün sığınakta kaldıktan sonra polis kocasına S.T.’nin yerini söylemiş ve kocası S.T.’yi alıp yine eve götürmüş. S.T.’nin son durumu bu şiddetin ve ülkemizin bu duruma aldığı tedbirlerin ve bu tedbirlerin yararını açıkça gözler önüne seriyor. Haziran 2010 S.T. hala şiddet görüyor, onunla aynı evde yaşıyor, kocası nadiren çalışıyor, kumar oynuyor, faturaları ödemiyor ve sık sık S.T.’yi ve çocukları dövüyor. S.T. çocukları devlet yurduna gönderemeyecek, kendisi de kaçamayacak kadar korkuyor. Yeşil kartı kocasının bir defasında yaktığı kimlik belgelerinin arasında olduğu için doğum öncesi muayene hizmeti alamıyor, ki uğradığı şiddet sırasında karnına da tekme atıldığı için bu bakım acilen verilmeli. Belediyeye bağlı bir kadın grubu S.T.’nin durumunu izliyor ve ona yardım ediyor; ama S.T. ne kendisi ne de çocukları için bir çıkış yolu olduğuna inanıyor.

Raporda bu ve benzer olaylara ayrıca; Koruma Kanunu’nun uygulanmasındaki eksikliklere, sığınma evlerinin yetersizliğine, Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel hukuk bakımından yükümlülüklerine ve bize bu konuda verilen tavsiyelere de değiniliyor. Bu tavsiyelere göre:
1998 yılında yürürlüğe giren 4320 sayılı “Ailenin Korunması Hakkında Kanun” da eksiklikler giderilmeli, kanun boşanmış ve evli olmayan kadınları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Şiddet mağduru söz konusu bu kadınları karakollarda ve aile mahkemelerinde sosyal hizmetlere sevk edebilecek ve koruma talepleriyle ilgilenebilecek uzman personelin çalıştığı birimler oluşturulmalı. Yasaya uygun davranmayan veya şiddet mağdurlarına kötü davranan polis memurlarının, savcılarının ve hâkimlerinin şikâyet edilebileceği bir mekanizma, İç işleri Bakanlığı tarafından oluşturulmalıdır.

Hâlihazırda ülkemizde kadınlara karşı var olan bu şiddet olaylarına devletin ve sözde bu bağlamda oluşturulmuş koruma organlarının işleyişindeki eksikliklere ve alınması gereken tedbirlere yer veren bu raporda gözler önüne serilen eksikliklerin giderilmesi için Türkiye adına, 11 Mayıs 2011 tarihinde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu uluslararası bir sözleşmeye imza attı. Kadına yönelik şiddetle mücadele için önleme, koruma, yargılama ve mağdurlara destek yollarını içeren kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturan ve hukuki bağlayıcılığı olan, devletin kadına yönelik şiddet konusunda sorumluluktan muaf tutulamayacağını vurgulayan sözleşmenin tam adı:"Avrupa Konseyi Kadına Karşı ve Ev İçi Şiddetle Mücadele ve Bunun Önlenmesi Sözleşmesi" dir. Avrupa’nın en önemli hukuki düzenlemesi olarak kabul edilen bu sözleşmenin müzakereleri üç yıl sürmüştür. Türkiye dâhil on iki ülke tarafından imzalanmıştır. Bu ülkeler: Türkiye, Avusturya, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Karadağ, Portekiz, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç Slovenya’dır.
İmzalanan bu sözleşme metni "Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi", "Şiddet mağdurlarının korunması", "Suçluların cezalandırılması" ve "Kadına karşı şiddetle mücadele alanında bütüncül, entegre ve koordineli politikaların uygulanması" ilkeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Pratik uygulamalar öngören ve kadına yönelik şiddetin ortadan kalkmasına somut katkıda bulunma potansiyeli taşıyan bu sözleşme ve daha önce yayınlanmış olan ‘Kocandır döver de sever de’ adlı rapor sayesinde alınabilecek tedbirler, ülkemizde var olan kadına şiddet ve bu tür şiddet olayları yüzünden açılmış olan sosyal bir yaramızın iyileşmesi için atılan önemli adımlardır.

 

Aynur Erden

 

Paylaş

Yazar Hakkında

İskele Editörü

Online dergiler Online dergiler