TBK 344* | Mücahit Şeker

İskele Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

TBK 344*

108 bilinmeyenli denklem duruyor karşımda
344. maddenin sancısı başımda
Kanun koyucu; önümde kum torbası
Bir profesör, iki doçent de cabası
Vicdan gümlemekte: ''girseydin ya derse!''
Nefis müdafaada: ''hocalar da 344 derse!''
Ben çıkmazdayım
Vakit çıkmakta
Bir türlü öğrenemedim zaman tanzimini
Öldürmeliyim kanun koyucunun "muğlaklık" azmini...

NOT: Bu şiir, Borçlar Hukuku finaline hazırlanırken çektiğim sıkıntının tecessüm etmiş halidir.


                                                                                                  Mücahit Seker

*MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.
Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Yazar Hakkında

İskele Editörü

Online dergiler Online dergiler