Kadın Özel Dosyası | Nur Kalsın

Kadın Özel Dosyası tarafından yazıldı. Aktif .

 

Kadın, bütün toplumlarda, değişen gelenek ve göreneklere rağmen her zaman tarih sayfalarının en müstesna yerinde konumlanmıştır.

Adlarına şairler en iyi şiirlerini dizmiş; nâsirler en güzel yazılarının baş konusunu yine onlar yapmıştır.

Kitabın en Yücesinde, Kur’an-ı Azimüşşan’da Sure-i Nisa’ya konu olmuş, ayet-i kerimelerin muhatabı olmuştur.

Kadın kimi zaman bir sultan, kimi zaman bir köle, kimi zaman bir hanım olmuş, en güzeli de bir anne olmuştur.

Aşkın hakiki olanına giden yolun kapısı olmuş; kimi zaman yol olmuş, varılana ulaştırmıştır.

Güzeller güzeline varışı görenler bu daireye girmiş, güzelden geçerek vuslata erme ümidiyle yol almışlardır.

Bu güzide döngü içinde kadın her daim nezaketi ile var olmuş, onun bu inceliği doğumundan mezar taşına kadar yansımıştır.

Bu var oluşu son asırlarda ve özellikle günümüzde nizam-ı ilahiyi eleştirmek suretiyle layık olduğu seviyeden indirme çabaları, kadına verilen değeri; daha doğru bir ifadeyle değersizliği nazar-ı dikkate almayı şart kılmıştır.

Kendisi dışında herkesin onu tanımlamaya çalıştığı bir dönemde, makbul kimlikler oluşturularak onların içine hapsedilmeye çalışılan kadın, üzerine düşen bu gölgelerden sakınıp koruması gereken değerlerinin bilincinde olmalıdır. Herkesin birbirleriyle yarışırcasına gözler önünde serdiği bu değerlerini muhafaza ederek, hem bugün için hem de gelecek için izdüşümü niteliğinde bir hayat sürerek bunun daima idraki içinde olmalıdır.

Nezaket ve letafetinin son derece kıymetli, kıymetli olduğu kadar lüzumlu olduğunu bilerek bunu koruması, umum insanlar içinde kendisini, günümüzde en çok ifade edilen şekliyle toplumda ‘ikinci sınıf’ insan olmasına yol açmayacak; aksine, yaradılışına uygun olarak özü ile bütünleşmesini sağlayacaktır.

Zira kadının nezaketi, zerafetinden; zerafeti de fıtr-i meylindendir.

Nur Kalsın

 

Online dergiler Online dergiler