Köre Renk, Sağıra Ahenk Olmaz

Esra Matur tarafından yazıldı. Aktif .

 

Şüphesiz "vaki olanda hayır vardır" hadis-i şerifince; son zamanlardaki sıkıntılar hem memleketimiz genelinde hem de dost ve akraba meclisleri özelinde ciddi değişimlere/başkalaşımlara sebebiyet veriyorken, görebildiğimiz veyahut görmeye aciz olduğumuz hikmetlerin varlığına inanma gayretiyle akıl ve ruh sağlığımızı muhafaza ediyoruz. Zira vaziyet bu defa idrak sınırlarımızın çokça ötesine sıçramış ve her gün ayrı bir acıya uyanan memleketimizde yüreklerimizin sükunet bulma ihtiyacı zuhur etmiştir.

Bilhassa toplumda yer edinmiş kanaat önderlerimizin bizleri telkin edici yönde kelamlar etmeleri beklenirken ateşe körükle gidiyor olduklarına şahit oluyoruz. Oysa ki yaşadığımız zamanlar, fikirlerimiz ve hareketlerimizle saflarımızı en çok belli etmemiz gereken, bâtıl olandan en net şekilde ayrılabiliyor olmamız gereken zamanlar iken hem de...

Ahir zaman toplumu olduğumuzun hiç şüphesiz bilincindeyiz, buna mukabil bu toplumun sahip olacağı söylenen kötü hasletlerin kıskacında bugünkü vaziyeti ellerimizle inşâ ettik. Tembellik ve dünya sevgisi bünyelerimize yerleştikçe bize yüklenen sorumlulukları ifa edememeye, elimizde olanın hep bir fazlasını istemeye başladık. Makro düzeyde siyasilerimizin, mikro düzeyde bizlerin içine düştüğü dehlizin tarifi bu olsa gerek.

Bu toprakların insanları böyle acılara ilk defa şahit olmuyor; 'Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak; alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak!' diyen merhum Mehmet Akif'i yetiştiren topraklar üzerinde yaşıyoruz.

Ancak 90' ve +90' jenerasyonunun gözünü siyasete ve toplum bilimine açmasından bu yana şahit olduğu en hazin dönemlerden geçtiğimiz bir gerçek. Bu sebeple selamet üzere geçen seneleri müteakiben şimdilerde tanık oldukları her acı olay onlarda ayrı bir kırılma etkisi yaratıyor.

Herkesin konuşma yetkisinin olduğu bir yerde, söylenen her söz elbette adil ve yerinde değildir. Sosyal Medya her kullanıcısına bu yetkiyi sağladığı için bilhassa böyle zor zamanlarda dezenformasyonun beşiği hükmünde oluyor. Öyle ki bu mecralarda her gün yeni bir devlet kurulup ve her gün yeni bir siyasî kimlik feshediliyor.

Akıl ve ruh sağlığımızı koruyabilmek adına acizane dikkat ettiğimiz husus, bilgi kirliliğinden kaçınmaktır. Zira bilginin kaynağını tespit edemediğimiz sürece kulağımıza gelen her haberin sahih olmadığını bilmeli ve sükunete en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda sohbet meclislerindeki muhattaplarımızdan emin olmalıyız.

Hata, noksan insanın fıtratındandır; nitekim onların yüzü suyu hürmetine Allah (c.c) tövbe ve istiğfar kapılarını yaratmıştır. Bu kapıların çalınmasını murad ettiyse, hatalarımızın da telafisini mümkün kılacak olan elbette yine O'dur.

Niyetlerimiz hakikat üzere olmak ve hakikati konuşmak olur ise, umulur ki hallerimiz yeniden selamete erer ve yüreklerimiz sükuneti bulur.

Bu vesileyle Kurban Bayramı'mızı kutlar, Hakk'a yakınlaşmamıza ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 

Yazar Hakkında

Esra Matur

Esra Matur

1991 yılında, Üsküdar'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Dört seneyi aşkın süredir Boğaziçi Yöneticiler vakfı (BYV) üyesi olan Matur, 2010 yılı itibariyle İBB Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda Avrupa ve Ortadoğu temelli sosyo-kültürel çalışmalarına devam ediyor. 

 

 

 

Kafa Kâğıdı:       

Online dergiler Online dergiler