Neler Oluyor? - Ahmet Eren | Makaleler - Ekim 2011

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

NELER OLUYOR?

Dünya üzerinde süregelen malum 2008 global krizin sarsıntıları sürerken, Türkiye’de açıklanan istihdam verileri geleceğe dair olan umutları ve beklentileri güçlü kılmaya devam ediyor. Temmuz ayı işsizlik oranı %9.1 olarak açıklandı.

Sigara, alkol ve motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV artışı, cari açığı frenleme mahiyetinde atılmış bir adım. Cari açığı frenleyeceği görüşündeyim. Sigara tüketiminin fazla olduğu bir ülkeyiz. En kaliteli tütün bizim topraklarımızda yetişmesine rağmen, Tekel adı altında faaliyet gösteren sigara kuruluşları, ne yazıktır ki raflarda gerekli rağbeti ve ilgiyi çekemiyor. Sağlık konusunda tavsif etmediğimiz bir durum olsa da ekonomik açıdan bakıldığında, sıcak para akışının her gün tekrar ettiği bir döngü.

“Wall Street’i işgal et” sloganıyla hareket eden ve 1 aydır Wall Street’te protestolarına devam eden grubun amacı; işsizlik rakamlarını, bankacılık sistemini ve ekonomik krizin büyük bir tehlike olduğuna işaret ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Dünya’nın finans merkezi olarak bilinen Wall Street’te bu eylem sürerken, Avrupa ülkelerinin ve Avro bölgesinin en büyük 2 ekonomisi olan Fransa ve Almanya’nın gerekli ekonomik adımlarda anlaşamamaları Avrupa’nın kendi içerisinde devam eden krizin derecesini gitgide arttırıyor. Avrupa ekonomisi kan kaybetmeye devam ediyor. Yükselen bir güç ise; Türkiye. Büyüme rakamları ve istihdam rakamları olumlu seyretmeye devam ediyor. Öngörülen ekonomik raporda büyüme biraz hız kesecek olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki sene, %4-5 bandında bir büyüme bekleniyor. Bu yavaşlamanın neticesi de, en çok ihracat yapılan bölge olan Avrupa’nın içinde bulunduğu ekonomik krizin, ülkemiz büyümesine engel teşkil edeceği vurgulanıyor.              

Tabii, büyümemiz Avrupa’nın büyümesine ve ekonomik verilerine de dayanıyor. Çünkü; büyümemizi sağlayan Avrupa bölgesi. En çok ihracat yaptığımız, alışverişin en çok yoğun olduğu bölge Avrupa bölgesi. Avrupa bölgesinde ki çalkantılar devam ettikçe büyüme hızımıza olumsuz yansıyacaktır. Raporda, cari açığın frenleneceği ve cari açığı azaltma yöntemlerinin arttırılacağı vurgulanıyor. Bu da ayrı bir iyi gelişme olacaktır. Cari açığın fazla olması, ekonomiyi uzun vadede sıkıntıya sokar. Yerli mal tüketiminin artması ve yerli otomobil gibi yerli teknolojik ürünlerin üretimine geçilmesi, cari açığı azaltmaya yönelik atılmış ve atılacak olan adımlardan bazılarıdır.

Dünya piyasaları kavruluyor. Türkiye, ekonomik çalkantıdan zarar görüyor ancak en az zarara maruz kalıyor. Gelişmekte olan ülke literatüründe olduğundan dolayı, kendi ayaklarının üstünde duran bir ekonomiye sahip. 4 yılın en düşük işsizlik rakamı açıklandı. Büyüme devam ediyor. Önümüzde ki yıllara ait beklenti raporunda büyüme devam ediyor, işsizlik ve cari açık azalıyor.

Daha ne olsun?

                             Ahmet Eren

Paylaş


     Ahmet Eren’in Eski Yazıları

Online dergiler Online dergiler