Tazminat Mı, Ev Mi? - Ahmet Eren | Makaleler - Haziran 2011

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

TAZMİNAT MI, EV Mİ?

Atölyeler, fason çalışanlar, bakkalla, dükkânlar, fabrikalar, mağazalar, zincir dükkânlar, holdingler… Küçük, orta ve büyük işletmeler…

Hepsinde çalışan 22 milyon 594 bin kişi. Her çalışanın amacı tek, eve ekmek götürüp, ev ekonomisinin çarkını döndürmek.

Kimisi kendi isteksizliğinden, kimisi imkân kısıtlığından okul eğitimini tamamlamamış. Kimisi ise belirlemiş olduğu hedefine koşar adımlarla ulaşmaya çalışıp lisans eğitimini tamamlamış. Çalıştığı konum üzerine lisansüstü eğitimi almış.

Herhangi bir kurum adına çalışan onlarca, yüzlerde ve binlerce insan var. Yönetim kurulu, müdürler, ustabaşları ve çalışanlar. Hepsi bağlı olduğu kurum adına çalışıyorlar. Ayrı görevleri olup, ayrı ücreti alıyorlar. Bağlı oldukları şirketten veya kurumdan ayrılma isteklerinde hepsini aynı durum bekliyor. Çalışanın, yıpranma payı olarak bilinen tazminatı.

Çalışanın tazminatı, son maaşı çarpımı çalıştığı yılıyla bulunuyor. Kanunlaşmış bir madde bu.

4 arkadaşımla beraber ismi lazım değil bir mekânda otururken, bu konu konuşulmaya başlandı. Sinan Ortakçı adlı arkadaşım, bu konunun üzerinde önceden çalışmış ve kendine has bir proje geliştirmiş. Kendisinin geliştirmiş olduğu bu projeyi bizimle paylaşmak istedi ve bizimde yorumumuzu alıp eksik yerlere hep beraber müdahale edip, daha gelişmiş bir proje olmasını sağlayacaktık. Arkadaşımızı dinlemeye başladık.

Özetle anlattığı, çalışanın işten ayrılırken almış olduğu tazminatının yerine, çalışanın bir konut sahibi yapılmasıydı.

Bunun gerek çalışana, gerekse çalıştığı kurumuna ne gibi faydaları olabilir?

Şirketler, çalışanın tazminatını verirken birçok güçlükle karşılaşıyor. Şirketlerin karşılaşmış olduğu bu güçlüğü hafifletmek asıl olay. Belirli kriterler belirlenerek, belirli koşullar altında bir sözleşme imzalanacak çalışan ve kurum arasında. Böylece çalışan hem bir eve kavuşmuş olacak, hem de çalıştığı kurum tazminat güçlüğünden kurtulacak.

Organize sanayi bölgeleri yakınlarına yapılacak olan işçi konutları, çalışanların kurumlarına rahatlıkla ulaşma imkânı sağlayacak böylece, kurum servis masrafından kurtulacak. Servis masrafından gelen gelirin bir kısmı ise çalışanlar adına kullanılacak.

Yapılacak olan konutların vadeli olarak şirketlere satılması, şirketin nakit olarak vereceği tazminat yükünden kurtulmasını sağlayacak.

Bağlı olduğu kurumlardan ayrılırken, çalışanların eline geçen nakit para genel anlamda çarçur olup gidiyor. Bunun yerine çalışan kişi bir ev sahibi olacak. Temiz, modern, günümüz şartlarına uygun bir ev sahibi olmak kim istemez ki zaten?

Arkadaşım Sinan Ortakçı’nın düşünmüş olduğu bu projeyi enine boyuna tartıştık, burada projenin tüm detaylarını veremiyorum. Ancak üzerinde çalışıldığı zaman ve bazı şeyler daha eklendikten sonra fevkalade bir proje olacağına inancım tam. Kendilerine ait olan bu düşünceyi bizlerle paylaştığı için ve genel hatlarıyla bu platform üzerinden bana paylaşma hakkını verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum…

Ahmet Eren

Paylaş


     Ahmet Eren’in Eski Yazıları

Online dergiler Online dergiler