Fikir Akademisi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Fikir Akademisi

Anlamak ve anlatmak isteyen bir tefekkür topluluğu olarak;

Öteleyen, örseleyen veya ötekileştiren değil; öneren, önem veren ve önderlik eden,

Dünün temelleri üzerinde, bugünü değerlendirip yarını inşa eden,

Farklı görüşlerin gözlüklerine göz yummaksızın empatiyi esas tutarak, teşhiste kalmayıp tedavi sunan,

Üretkenlik prensibince yapıcı hareket eden ve her konuya insani perspektiften bakıp vicdani bir tavır sergileyen,

Akil adamlarla akademik düzeyde iletişim kurup, düzenlenecek konferans ve açık oturumlar ile kulübü, üyeleri için bir okul haline getirmeyi hedefleyen,

Hazır reçeteciliğin rehavetine ram etmeksizin, değişimin gelenek haline geldiği Türk Hukuk sisteminin yüzyıllara dayanan geçmişini inceleyip, geleceğini tahlil ve tayin eden,

Doktrin ve pratik arasında var olan aykırılıkları dikkate alarak, hukukî teorik temeller ile tezat teşkil eden muhakeme faaliyetlerinin mevcut hükümlere uygunluğunu tartışan,

Teorisyen ve uygulayıcı vasfı haiz kimseleri mütalaaya müdahil edip, yargısal sorunlara çare arayan,

Özgür ve özgün bir muhtevada yapılacak basım-yayım faaliyetleriyle, zihniyetlere çentik atıp zihinlere idman yaptırmayı amaçlayan,

Çeşitli etkinliklerle, üyelerinin kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan,

Mevzuata uygun çerçevede siyaset, sosyoloji, ekonomi, hukuk, uluslar arası ilişkiler ve diğer kültürel alanlar üzerine ürkmeksizin düşünce üreterek etkin ve etkili bir yapı kazanmayı gaye edinen Fikir Akademisi;

 1. Gönüllülük esaslı bir öğrenci birliği olup, tüm bölümlere hitap eden bir eksende yer alır.

2. Görev paylaşımı, ‘yetkilendirme’ ilkesine bağlı olarak gerçekleştirilir ve görevlendirme, kişilerin ilgi alanları doğrultusunda yapılır.

3. Üyelerinin yetkinliklerini artıracakları olanakları sağlamayı ve entelektüel bir düşünce platformu meydana getirmeyi esas alır.

4. Artı değerler etrafında birleşen ve bu sinerjiyi eşit olarak paylaşan öğrenci-merkezli bir yapı üzerine kuruludur.

 

5. Hiçbir etkinliğinde kesinlikle kâr amacı gütmemektedir.

 

 

 

Online dergiler Online dergiler