Şehir, Mekan ve İnsan Forumu

Haber Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

Mekân ve İnsan İlişkisi | Şehir ve Modernite | İktidar ve Mimari | Betonkent | Ekümenopolis | "Dünyayı Güzelleştirmek" | Kimliksiz Şehirler | Kentsel Dönüşüm | Ahenk ve Sükûnet | Apartman Hayat Tarzı | Mahalle Kültürü | Kalkınmacı Ekonomi Anlayışı | TOKİ Bitki Örtüsü | Global Mutasyon | Felsefî ve Tarihî Arkaplanıyla Şehir Mefhumu | Mekânın Ruhu | "Ah Istanbul"

Üç farklı okuma grubu olarak, şehir teması üzerine haftalardır sürdürdüğümüz tahlilleri paylaşmak, yaptığımız tespitleri sizlerle teati etmek arzusundayız.

Eğer yukarıda yazılı hususlar sizin de zihninizi zonklatıyorsa, 11 Aralık çarşamba günü saat 12.00'de, MÜHF Farazi Mahkeme Salonunda görüşelim.

*

K A T I L I M C I L A R :

• Fikir Adası ~ Sosyokültürel ve Felsefî Açıdan Mekân Kavramı

• Tanık Hukuk Topluluğu ~ İktidar ve Mimarî İlişkisi

• Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik Platformu ~ Modernite Bağlamında Şehir Tasavvuru

 

Not:

Konuyla İlgili Olarak Şehir Özel Dosyası ve Kitap Tahlil Notlarını İnceleyebilirsiniz.

Yazar Hakkında

Haber Editörü

Online dergiler Online dergiler