Konferans'ın Ardından: Öteki-Siz Toplum

Haber Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

Uyandırdığı çağrışımlar itibariyle, demokratik düsturların ve evrensel hukukî değerlerin savunuculuğunu üstlenmesi gereken bir kurum olmasına karşın, günümüze kadar zulümlere minare kılıfı uyduran İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20 Nisan’da ‘ironik’ bir konferansa ev sahipliği yaptı.

“Öteki-Siz Toplum: Farklı Boyutlarıyla Tek Tipleştirme” başlıklı toplantıda,  zulüm görmesine rağmen boyun eğmemiş ve aidiyetlerini müdafaa etmekten imtina etmemiş kimlik ve figürler konuşulurken, tarihsel süreç içerisinde yaşanmış mezalime matuf teşhis ve tespitlerin yanı sıra, çözüm içeren reçete de sunulmaya çalışıldı. Fakültenin en büyük salonu Amfi 1’de düzenlenen konferansın oturum başkanlığını İÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdürrahim Karslı üstlendi.

Fikir Akademisi ve Genç Hukukçular Kulübünün ortaklaşa tertiplediği programda, konuşmacı olarak; yazar Tarık Tufan, sosyolog Doç. Dr. Ferhat Kentel,  Avukat-Yazar Safa Mürsel ve HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu yer aldı.

Konuşması için ilk olarak Sosyolog Doç. Dr. Ferhat Kentel’e söz verildi.

Türkiye’de özellikle onlar/bizim gibi olmayanlar/nefret ettiklerimizin ötekileri oluşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Kentel; Maraş, Madımak, Dersim gibi birçok olayın tarihte vuku bulduğunu ifade etti. İnsanın toplumlar haline yaşayan bir varlık olduğunu belirterek belirli kurallara ayak uydurması gerektiğini kaydetti. Ötekiler sorununu sembolikleştirerek anlatan Doç. Dr. Kentel: “Belirli bir yaşayışı olan bir topluma dağın arkasından kendi kültüründen, geleneklerinden, renklerinden farklı bir topluluk geliyor. Bunun sonucunda toplum gelenleri ötekileştirerek kendini tanımlıyor. Düzen bozuluyor.” dedi.

Konuşmanın ardından sözü Yazar Tarık Tufan aldı. Tektipleştirme konusunu, yaşadığı bir hikâyeyle örnekleyen Tufan şunları söyledi:

“İlkokul’da andımızı okuruz. Bir gün andımızı okuma sırası bana geldi. Ben söyleyeceğim kalabalık tekrar edecek. Bende çıktım başladım okumaya. Ortasında unuttum ne söyleyeceğimi. Kitlendim. Ben tekrar başa aldım. Yine aynı yerde takıldım. Sonra beni indirdiler. Öğrenciler arasında andımızı unutan çocuk diye adım çıktı. Bahçenin kutu köşelerinde takılır oldum. Farklılıkların daha ilkel ifade edildiği bir yaştaydık.”

Ötekisiz toplum olmadığını hatırlatan Tufan, ötekileri tanımladıkça ötekilerin arttığını arttıkça da daha çok öteki oluştuğunu belirtti. ‘Ötekiler’ sorununun insanların biyolojik, fiziksel özelliklerini işin içine girdikçe olayın çözümsüzlüğünün arttığını söyledi.

Konuşmanın ardından, Avukat-Yazar Safa Mürsel sözü aldı. Ötekiler konusunun tarih boyunca hep olduğunu söyleyen Mürsel, bu gerçekle insanlarımızın hakkıyla yüzleşemediğini ifade etti. Bediüzzaman’ın ötekileştirmenin baskısını en ağır biçimde yaşayanlardan biri olduğunu vurgulayan Mürsel; “Bediüzzaman’ı itham edenler resmi ideolojiyi kabul etmesi halinde baskılardan kurtulabileceğini belirtmişler, eğer benimsemezsen bizim gibi düşünmeyenleri ezeriz ya bize uyarsın ya da cezanı çeker bedelini ödersin şeklinde açık tehditlere maruz kalmıştır. Bu tehditlere karşı verdiği cevap son derece önemli ve anlamlıdır: ‘Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kainattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer.’demiş yani özlük kimliği ile toplumun asırlık gerçeklerine ve değerlerine aykırı olarak haksızlık ve zulüm üzerine düzen kurulamayacağını belirtmiştir.” diyerek konuşmasını noktaladı.

Son olarak söz alan Mehmet Bekaroğlu; Said Nursi, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Deniz Gezmiş gibi ötekileştirilmiş insanları anarak konuşmasına başladı. Politik psikolojiden söz eden Bekaroğlu, mezkûr mefhumun psikanaliz yöntemlerle geliştirilerek oluşturulduğunu söyledi.  Osmanlı’nın parçalanmasının, bugünün politik kültürünü temel olarak belirlediğini kaydeden Bekaroğlu,  modern Türk ulusunun kurulmasıyla bugün siyasetin üzerine oturduğu fay hatlarının oluştuğunu söyledi.

Konferans, konuşmaların ardından, soru-cevap bölümü ve ikram faslı ile sona erdi.

Yazar Hakkında

Haber Editörü

Online dergiler Online dergiler