İÜHF: İçi Beni Dışı Seni Yakar | Kerim Kürkçü

İskele Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

 

İÜHF: İÇİ BENİ DIŞI SENİ YAKAR

 

İstanbul Hukuk’u tercih ederken tahayyül ettiğim manzara şöyleydi: Birbirleri ile son derece resmi, hatta ağdalı bir dil aracılığıyla anlaşan insanlar... Üstelik bu ağdalı dille son derece 'ciddi' konular konuşan, antik Yunan okulu tasvirlerindeki gibi köşelerde toplanmış sürekli bir şeyler tartışan, ömrünü hukuk biliminin ulviyeti altında hak ve adalet uğruna feda etmiş/etmeye hazır insanların okuduğu/ders verdiği bir okul.

 

Fakat Hüseyin Ülgen’in verdiği açılış dersi (Ekonomi Hukuku) ile hiç de böyle olmadığı/asla olmayacağı suratıma bir tokat gibi çarptı. Onca sene toplumca "kazanmaya motive edildiğim" üniversite bölümü hepsi hepsi bir "yüksek lise"ydi.

 

Ve maalesef bu lise ve sonrasındaki meslek hayatında başarılı ve saygın olmanın "yaygın" ölçütü ekonomik kuvvetti.  Bir de "en iyi şekilde taklit edebilmek"  yahut taklitçilerin en iyisi olabilmek.  Pembe halinden çok uzak olarak hak ve hukuk kimseden üstün değildi. Yalnızca kim daha üstün ise hak hukuk demeden dediğini yapabiliyordu. Aslında bu bir nevi gerçeklikti. Gerçek ile karşılaşmak bende derin bir hayal kırıklığı yarattı:  Üstüne bir de daha ilk seneden o adliye senin bu adliye benim demeden...

 

Asla ve kat'a ilk sene sınıfta kalmamaya çalışın. İlk sene sınıfı mutlaka geçmeye
çabalayın. Geçemezseniz de ders çalışmayı bırakmayın. Fakat çalışırken de teoriye boğulup hayati ve hakkaniyet duygunuzu ihmal etmeyin.

 

İkinci tavsiyem ise okula devam edebilmeniz için çalışmanız gerekmedikçe heveslenip hukuk ofislerinde kendinizi avutmayın. Bana bir seferinde mülakata gittiğim bir büroda şöyle denmişti bir avukat bey tarafından; "İnsan birinci sınıfta illa çalışmak istiyorsa tek çalışma yeri kütüphane olmalıdır, adliyeler değil." Ben bu veciz sözü o zamanlar pek ciddiye almamıştım fakat 5. yılın sonunda 6’ya başlarken görüyorum ki çok haklıymış.

 

Son olarak da, İÜHF fiziken ve zihnen öğrenciyi anlamak, hizmet sağlamak, yetiştirmek ve öncü olmak bakımından yeterli değildir. Bu cümleyi tersten okur isek "kontenjan çok fazladır" yazar. Bu cümleyi biraz çevirip okursak, "Fakülte demek gönüllü olmak demektir, gönüllülük esasına dayanır, ancak talep eden erişebilir" cümlesi anlaşılır. 

Yeni gelen arkadaşlara iuhf isimli kara delikte yönlerini bulmada muvafakiyyetler dilerim.

 

Kerim Kürkçü

Yazar Hakkında

İskele Editörü

Online dergiler Online dergiler