B.O.P | Kerim Aras

İskele Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

B.O.P

Merhaba Derken;

Bana Fikir Adası sitesinde köşe ayırıp görüşlerime, düşüncelerime önem veren Fikir Adası yöneticilerine can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Nice yıllarda birlikte olmak dileğiyle…

B.O.P.” deyince malum hepinizin aklına ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi ve Ak Parti’yi bu projenin Ortadoğu uygulayıcısı olduğu hakkındaki Ulusalcı güruhun iddiaları aklınıza gelecektir.

Ancak benim bahsettiğim “B.O.P.”  yıllardır Anadolu topraklarında anaların ağladığı; çocukların babasız ve babaların çocuksuz kaldığı güzel ülkemin, hala 2. veya 3. Sınıf ülke olmasına sebebiyet verip muasır medeniyet ve devletler sınıfına girmesini engelleyen oyunlara son vererek Türkiye’yi güzel günlere götürecek projedir.

Güncel adıyla Demokratik Açılım meselesi, hani Hükümetin kararlılıkla başladığı ve Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını sağlamaya çalıştığı ancak sözde bu ülkenin tek sahibi olduğunu söyleyen milliyetçi ancak aslen Amerikancı ve CIA’ci olan karanlık ellerin kaos ortamı yaratarak engellemeye çalıştığı projeden bahsediyorum.

Ben bu projeye kısa haliyle “B.O.P.” yani “Barışın Ortak Projesi” diyorum.

Hükümetin devletin bütün birimleriyle birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarının da desteğini alarak  bu projeye tekrar hız kazandırması gerekiyor. Ancak başta hükümet olmak üzere bu sefer daha dikkatli olması ve herkesin bu projeye destek vermesi sağlamalıdır.

Gerekiyorsa bu konuya sıcak bakmayan MHP, CHP ve BDP gibi muhalefette bulunan partilerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının ayağına gidilmesi gerekiyor.

Bu millet ve devlet için gecenin gündüze katılarak sonuç elde edilmesi gerekiyor.

Bu açıdan Ak Parti Hükümeti, Demokratik Açılım’ın tanıtımı konusunda hazırladığı kitapçık oldukça iyi bir fikir.

Fakat bu gibi çalışmaların daha geniş perspektifte yapılması lazım.

Çünkü MHP, halen bu konuya sıcak bakmamakta; hatta yapılan çalışmalar sebebiyle hükümeti devlete ihanetle suçlayarak Yüce Divan ile korkutmaktadır.

CHP ise zaten tam bir riyakârlık abidesi olup, açılım konusunda zerre-i miskal kadar tutarlılık göstermeyerek kendi hazırladığı proje ve raporları yokmuşçasına açılım fikrine karşı çıkmaktadır.

Eski DTP, şimdiki BDP hala İmralı’daki terörist başını dinleyip Emine Ayna gibi militanların ağzıyla kan üzerinden siyaset yaparak muhatap alınma çabası gütmektedir. Onun için hükümetin bu konu üzerinde gerçekçi çözümler üreterek özen ile yaklaşması gerekmektedir.

Başka bir husus ise şer odaklarınca eylemlere karşı önlem alınması gerekmektedir. Çünkü insanlarımız milliyetçilik damarıyla her şeyi unutabildiklerinden karanlık güçlerin oyunlarına kolaylıkla gelebilirler ki  maalesef bugüne kadar  böyle olmuştur.

O yüzden daha sağlam adımlarla basılmalıdır.

Barışın Ortak Projesinin başka bir yönü ise Demokratik Açılım’da Kürt Sorunu’nun hallolması için şartların müsait olmasıdır. Şöyle ki; PKK’nın tasfiyesi için Türkiye’nin ABD ve Irak ile anlaşma zemini sağlamış olması ve devletin artık bütün komşu ülkelerle barış politikası çerçevesinde birlikte hareket etmesi ve Avrupa’nın PKK’ya eskisi kadar açık bir şekilde destek ver(e)memesidir.

Böylece devlet Kürt Sorunu’nun çözümünde daha rahat bir ortam bulmakta ve muhatap olarak Kürt halkını almaktadır.

Barışın Ortak Projesi artık devletin parasını, gücünü ve enerjisini içe değil dışa harcamasını sağlayacaktır.

Devlet milyarlarca lirasını otuz yıldır sadece silaha, yani güvenliğe harcamakta ve içte meydana gelen sıkıntılardan dolayı dışa dönük projeler hazırlayamamaktadır.

Sadece askere ayrılan para; eğitim, kültür ve sağlığa ayrılsa insanlarımız daha iyi ve güvenli bir geleceğe sahip olacakları su götürmez bir gerçektir.

Birlikteliğin sağlanmasıyla devlet, kendi gerçek sorunlarıyla uğraşacak; Kürt vatandaşlarımız ise kendilerine ayrımcılık yapılmadığını, asli birer unsur olduklarını ve hor görülmediklerini anlayacaklardır.

Böylece; otoriter devletin kalıpları yıkılarak, gerçek bir demokrat ülke olma yolunda Türkiye büyük bir adım atacaktır.

Artık Kemalist tayfa ülkenin kendilerine ipotekli olmadığını anlayacaklar ve bu ülkenin tapusunun onlara ait olduğunu ileri süremeyeceklerdir.

Barışın Ortak Projesi yıllardır askeri vesayet altında olup, kendi kararını veremeyen bir milletin zincirlerini kırıp artık kendi iradesiyle geleceğini tayin etme meselesidir.

Bu proje; artık demokrasinin ve insan haklarının yaşanmasını sağlayacaktır.

Bugüne kadar demokrasiye, siyasete, halka yapılmış müdahaleler düşünüldüğünde hükümetin işi oldukça zor ve düşmanı epey fazla; ama ilk defa insanlarımız Cumhuriyet tarihinde bir projeye içten destek vermekte ve anaların gözyaşını dinmesini istemekte ve de ocakların sönmesini engellemeyi arzu etmektedir.

Gelin hep birlikte Barışın Ortak Projesi’ni birlikte tutalım, yaşatalım ki yarınlarımız daha güzel olsun…

Kerim Aras

Yazar Hakkında

İskele Editörü

Online dergiler Online dergiler