Yeterince Ufuklar-Lojisi | Meryem Çatal

İskele Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

YETERİNCE UFUKLAR -LOJİSİ 

Bir fikrim var benim de…Yani aklıma geldi öyle, durup dururken.. Siz beğenir misiniz bilmem. Akademik olmayacak. Kaynaklarını düşeceğim dipnotlar aramasın gözleriniz.  

Herkesin dilinde bir ufuklar açmak şarkısı, yüreğinde sevdası, gözler kısılmış güneşin batışına ki; ufuklar açılacak ya, ilham bekleniyor.. Biri gelmiş hisset diyor, öteki bir kıyımı kıyıyor kıyma kıvamına gelinceye kadar, beriki siyaset mecmuasından fetva veriyor, kimisi kendi kendine artistleniyor (tek kisilik drama),  bazısı fikir türetme derdinde tümevarımsal önermeler peşinde koşarken, mantık hataları yapıyor affına sığınarak Aristo'nun ki; o affetse Gazali affetmez fikrimce. Bizimki de - ben oluyorum o- oturmuş nereden ne kusur bulurum da bana buradan malzeme çıkar diye, o yazı senin bu yazı benim, kalbi kadar temiz olmayan beyaz sayfalar geziyor, bir çift ultraviyole gözlük camı g'ardında.. Yok yok, bu sonuncu mizah anlayışıma kurban gitti. İşin doğrusu öyle değil tabii ki… İşimin doğrusu şu ki; doğrular peşindeyim, gerçekler ve nihayetinde bir hakikate vardırmak istiyorum sonunu yolumun. Evet bir hakikatten bahsediyor feylesof kardeşlerim, bir ve tek olan, Simyacı Kral'ın da dediği gibi, 'aynı el', 'tek dil' ve tabii ki; vahdet-i vücutçu abilerimiz... Zorunlu ve bu sebeple tek, paradoksal teorisi gereği yetkinleşmeye ihtiyacı olmayan tek varlık Tanrı'dır diyoruz sık sık, bu aralar da daha bir sık…

Bir zaman, "Yeterince okuduğunu düşünüyor musun?" diye sorulmuştu zat-ı acizime, samimiydi de soran, lakin hatalı bir soruydu ve verilen cevap da hatalı olacaktı… Ben de hem kırmadan hem de kuyunun etrafından dolaşarak, "Hayır, hem de hiç.." deyu cevaplamıştım. Bundan hangi hatalı sonuçlara varılacağını az çok tahmin ettim ama bir gün tüm bu hatalar zincirini bizatihi görmesini istedim, daha çok ve dahi inandım da o bir güne…

Konumuza, sıfır kilometre Porsche Caractere'in artistik çekilen el freninin akabinde lastiklerinin asfaltta çıkardığı ses, bıraktığı iz ve performansındaki hız teşbihiyle geri dönelim. Yeterince ufuk açıklığı, yeterince okumayla ve yeterince ufuk açıcılığı da yeterince düşünmeyle oluyormuş havasına büründü çoğu entelektüel çağrışımlı yazılar. Yeterincenin kaç kg/ lt/km/ yy ettiğini bilen var mı ki; yettiğini düşünüyoruz, kendimize güvenimiz yeteri kadar mı ki; bir de başkalarının yeterliliğini ölçüyoruz? Bize mi düşüyor ÖSYM'nin işlerini üstlenmek, seri üretiminde hatalar saptandı tamam ama bırakalım herkes kendi işini iyi yapsın. Okumak ve düşünmek dışında ne yapılabilir sorusuna verecek uygun bir cevap bulamadım henüz. Lâkin 'yeterli' olmadığını düşünüyorum âcizane. 

Vardığımız yer; eleştiride acımayana eleştiride acınmaz ve yeterliliğin etraflıca düşünülmesi gerektiği gibi konular olabilir. Durmakta olduğumuz yer; yeni tefekkür denemelerinin fazlaca iddialı olması tenakuz riskinin artmasına yol açabilir. Varacağımız yer; yeni ufuklar…

Meryem Çatal

Yazar Hakkında

İskele Editörü

Online dergiler Online dergiler